Xem 4000 giờ

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Số giờ xem: = số phút của server bạn mua (15,30,60,120) * số view mua / 60
Nếu độ dài video < số phút server chọn: Công thức sẽ là: Số giờ xem = độ dài video * số view mua /60
" độ dài video" dựa theo server. Nếu video dài 10p thì 1 view =10p nhưng video dài 20p thì chọn sv1 1 view vẫn là 15p.
Bạn có thể để chế độ " Không công khai " chạy view xong rồi hiện " công khai" để hiển thị giờ xem. tránh view rác làm giảm số lượng giờ xem.
Thời lượng video tối đa là 4 tiếng. ( video dài vượt quá sẽ bị hủy gói)
Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn
Bảo hành: 30 ngày từ lần mua đầu tiên. 1 ngày được 500-1k view nên chia nhiều video mua để đạt số giờ xem nhanh hơn

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian